FANTECH
Fantech WP10 Wireless Presenter
Fantech WP10 Wireless Presenter
        Ask To Order      
110.000
LOGITECH
Logitech R400
Logitech R400 Wireless Presenter
        Ask To Order      
365.000
Logitech R500
Logitech R500 Wireless Presenter
        Ask To Order      
440.000
Logitech R800
Logitech R800 Wireless Presenter
        Ask To Order      
920.000
Logitech Spotlight Presentation Remote
Logitech Spotlight Presentation Remote
        Ask To Order      
1.115.000
PROLINK

Prolink Wireless Presenter - PWP102G
        Ask To Order      
343.000
TARGUS
Targus AMP 09AP-51
Targus AMP 09AP-51
        Ask To Order      
490.000
Targus AMP 16AP-50
Targus AMP 16AP-50
        Ask To Order      
335.000

rakitan.com